WoonTotaal is een succesvol
software pakket voor de invoer
en verwerking van confectieorders

Gordijnenatelier Van der Lelie

Gordijnatelier Van der Lelie is een groot atelier, gevestigd in Leiden met circa 220 medewerkers. Van der Lelie werkt al meer dan 10 jaar met de software van Sieval Dedicated Solutions; WoonTotaal als ordersysteem voor klanten, AtelierTotaal voor de complete orderverwerking, logistiek en administratie van het atelier.

Sjoerd van der Lelie: "Van der Lelie is sinds begin 2000 met een kleine 90 personeelsleden gegroeid. De digitalisering van het atelier heeft daar een groot aandeel in gehad".

Kwaliteitsverhoging door foutloos werken

In de jaren voorafgaand aan WoonTotaal werden orders verwerkt door middel van handgeschreven orderformulieren. Het verkeerd lezen van een handschrift, een schrijffout en vooral onvolledigheid van de order kwam vaak voor.

Volgens Van der Lelie is dat nu totaal anders: "Van WoonTotaal gebruikers wordt nu verwacht zelf na te denken over de order, ook over datgene wat zij zelf als standaard en onnodig zien. Dit heeft tot gevolg dat de orders foutloos en volledig worden aangeleverd. Daarbij hoeft het atelier de gegevens niet nogmaals over te nemen. Het resultaat is een doordachte en snel te verwerken order".

Sjoerd van der Lelie

"Van der Lelie is sinds begin 2000 circa 90 personeelsleden gegroeid naar meer dan 220, de digitalisering van het atelier heeft daar een groot aandeel in gehad".

Sjoerd van der Lelie Commercieel manager Gordijnenatelier Van der Lelie

Van noodzakelijk kwaad naar onmisbare tool

De interesse in WoonTotaal is gegroeid tot het punt dat meer orders digitaal binnen komen dan op handgeschreven formulieren. Van der Lelie geeft elke klant persoonlijke uitleg op de eigen werkplek en een vast telefoonnummer voor vragen of advies, waardoor maar weinig klanten terugvallen in oude gewoontes. Tegenwoordig wordt WoonTotaal niet meer gezien als een verplichting, maar er wordt specifiek om het programma gevraagd. Door de groei van digitale orders wordt in het atelier sneller en vooral efficiënter gewerkt, waardoor klanten weer beter en sneller geholpen worden.

Verloren kennis komt terug in de markt

Klanten zien dat het werken met WoonTotaal ook voor hen minder fouten oplevert en dat het de horizon verbreedt. De gebruiker ziet in het programma bekende opties en maakwijzen, maar ook de onbekenden. Zo ontstaan er vragen over onderwerpen waar de klant normaal niet over na had gedacht en waar het atelier in kan adviseren. Het uitwisselen van kennis wordt toegankelijker met behulp van WoonTotaal. Diezelfde uitwisseling van kennis is ook de reden waarom de software van Sieval up to date blijft. Van der Lelie is nauw betrokken bij ontwikkelingen door Sieval en zorgt dat de informatie in de software overeen komt met de praktijk.

Toekomst

Gordijnatelier van der Lelie gelooft dat de software van Sieval het leidende programma in de markt is om gordijnorders digitaal te verwerken. Met de komst van nieuwe producten breiden de mogelijkheden zich uit waardoor atelier en gebruiker weer nieuwe ideeën aan kunnen dragen. Snellere levertijden, betrouwbare kwaliteit en een gemakkelijke werkwijze zijn de speerpunten van atelier van der Lelie. De software van Sieval is onmisbaar voor het realiseren daarvan.

KUNNEN WIJ U HELPEN?

Neem contact op met ons Arrow right